Select Page

Home Lyrics Qismat 2 (Title Track)
Qismat 2 (Title Track)

Qismat 2 (Title Track)

13 VIEWS
Qismat 2 Lyrics | Qismat 2 Lyrics in Punjabi | Qismat 2 Lyrics in English | Qismat 2 Title Track Lyrics | Qismat 2 Lyrics Ammy Virk | Qismat 2 Lyrics B Praak

Qismat 2 (ਕਿਸਮਤ 2) is a Punjabi song by B Praak. The lyrics of the song are written and composed by Jaani, whereas the music of the song is produced by B Praak. B Praak’s Qismat 2 lyrics in Punjabi and in English are provided below.

Listen to the complete track on Spotify

ਕਿਸਮਤ, ਕਿਸਮਤ, ਕਿਸਮਤ, ਕਿਸਮਤ, ਕਿਸਮਤ
ਕਿਸਮਤ, ਕਿਸਮਤ, ਕਿਸਮਤ, ਕਿਸਮਤ, ਕਿਸਮਤ
ਹੋ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ‘ਤੇ
ਹੋ, ਬਾਕੀ ਮੋਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਐ
ਹੋ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ‘ਤੇ
ਬਾਕੀ ਮੋਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਐ

ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ (ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ)
ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਐ

ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਐ
ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਐ

(ਕਿਸਮਤ, ਕਿਸਮਤ, ਕਿਸਮਤ, ਕਿਸਮਤ, ਕਿਸਮਤ)
(ਕਿਸਮਤ, ਕਿਸਮਤ, ਕਿਸਮਤ, ਕਿਸਮਤ, ਕਿਸਮਤ)

ਉਹ ਨਦੀ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਲੈ ਗਿਆ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ
ਉਹ ਨਦੀ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਲੈ ਗਿਆ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ
(ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਗਿਆ)

ਇੱਥੇ ਚੰਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ
ਚਕੋਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਐ

ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ
ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਐ
ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ
ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਐ
(…ਹੋਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਐ)

ਓ, ਖ਼ੁਦਾ ਮੇਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਹੋਈ
ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਐ ਕੋਈ
ਓ, ਖ਼ੁਦਾ ਮੇਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਹੋਈ
ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਐ ਕੋਈ

ਹੋ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋਇਆ, ਹੋ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਵੀ ਰੋਈ
ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਐ ਕੋਈ
(ਪਿਆਰ ਐ ਕੋਈ)

ਹੋ, Jaani ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਐ

ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ
ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਐ
ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ
ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਐ

ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ
ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਐ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਐ

ਹੋ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਹਾਏ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤਕ
ਹੋ, ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਹਾਏ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤਕ

ਹੋ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਹਾਏ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤਕ
ਹੋ, ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤਕ
ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਕੀ ਐ ਯਾਰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤਕ? (ਮਰਦੇ ਦਮ ਤਕ)

ਹੋ, ਕਦੋਂ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਕੋਈ
ਇਹ ਤਾਂ ਡੋਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਐ

ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ
ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਐ
ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ
ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਐ

ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ
ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਐ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਐ

Qismat, qismat
Qismat, qismat, qismat
Qismat, qismat
Qismat, qismat, qismat

Ho barish taan badlan te
Ho baaki mor di qismat ae
Barish taan badlan te
Baaki mor di qismat ae

Jo kal meri qismat si
Oh aaj kise hor di qismat ae

Jo kal meri qismat si
Oh kise hor di qismat ae
Jo kal meri qismat si
Kise hor di qismat ae

Qismat, qismat
Qismat, qismat, qismat
Qismat, qismat
Qismat, qismat, qismat

Ho nadi se daria lai gaya
Main taan vekhda reh gaya
Ho nadi se daria lai gaya
Main taan vekhda reh gaya

Ethe chann de marzi hoye
Chakor di qismat ae

Jo kal meri qismat si
Aaj kise hor di qismat ae
Jo kal meri qismat si
Aaj kise hor di qismat ae

Ho, khuda mereya
Mere naal aisi hoi
Ho, mere pyaar da vi
Pyaar ae koi

Ho, khuda mereya
Mere naal aisi hoi
Ho mere pyaar da vi
Pyaar ae koi

Ho, mera dil roya
Ho, meri rooh vi royi
Ho, mere pyaar da vi
Pyaar ae koyi

Ho Jaani vargeyan di dunia
Kamzor di qismat ae

Jo kal meri qismat si
Aaj kise hor di qismat ae
Jo kal meri qismat si
Aaj kise hor di qismat ae

Jo kal meri qismat si
Aaj kise hor di qismat ae
Ho, kise hor di qismat ae

Ho, tere naal pyaar
Haye, marde dum tak
Ho, tera intezar
Haye, marde dum tak

Ho, tere naal pyaar
Haye marde dum tak
Ho, tera intezar
Marde dum tak

Zinda na chhaddeya
Te mareya vi nai
Eh ki ae yaar marde dum tak

Ho kadon tod dawe koi
Ehta dor di qismat ae

Jo kal meri qismat si
Aaj kise hor di qismat ae
Jo kal meri qismat si
Oh, aaj kise hor di qismat ae

Jo kal meri qismat si
Aaj kise hor di qismat ae
Ho, kise hor di qismat ae

Qismat 2 (Title Track) Song Details:

Album : Qismat 2 (Title Track)
Singer(s) : B. Praak
Lyricist(s) : Jaani
Composers(s) : Jaani
Music Director(s) : B Praak
Genre(s) : Punjabi Pop
Music Label : Tips Punjabi
Starring : Ammy Virk & Sargun Mehta

Qismat 2 (Title Track) Song Video:

Popular Albums

ALL

Albums

Similar Artists

ALL

Singers